פאנפונה » הכי פופולרי » חיבור שם פרטי עם שם משפחה באקסל

חיבור שם פרטי עם שם משפחה באקסל

חיבור שם פרטי עם שם משפחה באקסל

מבוא

Excel הוא כלי רב עוצמה המאפשר לך לנהל ולנתח נתונים ביעילות. משימה נפוצה אחת היא לחבר שם פרטי עם שם משפחה באקסל. זה יכול להיות שימושי כאשר יש לך עמודות נפרדות עבור שמות פרטיים ושמות משפחה וברצונך לשלב אותם בעמודה אחת.

שיטה 1: שימוש בפונקציה CONCATENATE

הפונקציה CONCATENATE ב-Excel מאפשרת לך לשלב טקסט ממספר תאים לתא אחד. כדי לחבר שם פרטי עם שם משפחה בשיטה זו, בצע את השלבים הבאים:

 1. בחר את התא שבו ברצונך שהשם המשולב יופיע.
 2. הקלד את הנוסחה הבאה: =CONCATENATE(A1, " ", B1) (בהנחה שהשם הפרטי נמצא בתא A1 ושם המשפחה נמצא בתא B1).
 3. הקש Enter כדי לקבל את השם המשולב.

שיטה 2: שימוש באופרטור Ampersand (&).

דרך נוספת לחבר שם פרטי עם שם משפחה ב-Excel היא באמצעות האופרטור אמפרסנד (&). שיטה זו פשוטה ותמציתית יותר. כך תוכל לעשות זאת:

 1. בחר את התא שבו ברצונך שהשם המשולב יופיע.
 2. הקלד את הנוסחה הבאה: =A1 & " " & B1 (בהנחה שהשם הפרטי נמצא בתא A1 ושם המשפחה נמצא בתא B1).
 3. הקש Enter כדי לקבל את השם המשולב.

דוגמא:

נניח שיש לך רשימה של שמות פרטיים בעמודה A ושמות משפחה בעמודה B. אתה רוצה לשלב אותם לעמודה אחת בעמודה C. תוכל להשתמש בכל אחת מהשיטות שהוזכרו לעיל כדי להשיג זאת.

סיכום

חיבור שם פרטי עם שם משפחה באקסל יכול להתבצע באמצעות הפונקציה CONCATENATE או האופרטור אמפרסנד (&). שתי השיטות פשוטות ויעילות בשילוב טקסט מתאי שונים לתא אחד.

שאלות ותשובות

ש: האם אני יכול לחבר יותר משתי עמודות בשיטות אלה?

ת: כן, אתה יכול לחבר מספר עמודות על ידי הרחבת הנוסחאות. לדוגמה, אם יש לך שם אמצעי בעמודה C, תוכל לשנות את הנוסחאות באופן הבא:

 • CONCATENATE: =CONCATENATE(A1, " ", B1, " ", C1)
 • אמפרסנד: =A1 & " " & B1 & " " & C1

ש: האם אני יכול להתאים אישית את המפריד בין השם הפרטי לשם המשפחה?

ת: כן, אתה יכול להשתמש בכל תו או מחרוזת כמפריד. פשוט החלף את הרווח (" ") בנוסחאות במפריד הרצוי. לדוגמה, כדי להשתמש בפסיק כמפריד, תוכל לשנות את הנוסחאות באופן הבא:

 • CONCATENATE: =CONCATENATE(A1, ", ", B1)
 • אמפרסנד: =A1 & ", " & B1

ש: האם אני יכול לחבר שמות מגיליונות עבודה שונים?

ת: כן, אתה יכול לחבר שמות מגיליונות עבודה שונים על ידי הפניה לתאים באמצעות שם גליון העבודה. לדוגמה, אם השם הפרטי נמצא בתא A1 של Sheet1 ושם המשפחה נמצא בתא B1 של Sheet2, תוכל לשנות את הנוסחאות באופן הבא:

 • CONCATENATE: =CONCATENATE(Sheet1!A1, " ", Sheet2!B1)
 • אמפרסנד: =Sheet1!A1 & " " & Sheet2!B1
דילוג לתוכן