פאנפונה » TOP10 » בדיחות על בית ספר לילדים

בדיחות על בית ספר לילדים

2023-03-19 15:40:00+02:00

מה אמרה המורה כשגילתה שמישהו מעתיק מהמבחן שלה?

המורה אמרה: "מחמיא לי, אבל בבקשה אל תעתיק ממני!"

מדוע התלמיד הביא סולם לבית הספר?

התלמיד רצה להגיע לתיכון!

מה אמרה המורה כשראתה תלמיד ישן בכיתה?

המורה אמרה: "תתעוררי ושימו לב!"

מדוע זרק התלמיד את השעון מהחלון?

הוא רצה לראות את הזמן עף!

מה אמרה המורה כשראתה תלמיד אוכל בכיתה?

המורה אמרה, "אין אוכל בכיתה!"

מדוע התלמיד הביא סרגל לבית הספר?

התלמיד רצה למדוד את הצלחתו!

דילוג לתוכן