פאנפונה » הכי פופולרי » בדיחות לילדים לראש השנה

בדיחות לילדים לראש השנה

2023-03-18 13:34:00+02:00

מהו ראש השנה?

ראש השנה הוא ראש השנה היהודי, והוא נחגג בימים הראשון והשני של חודש תשרי. זהו זמן של שמחה וחגיגה, ונהוג להחליף מתנות וברכות עם בני משפחה וחברים.

בדיחות לילדים

ש: מה אמר התפוח לדבורה בראש השנה? א: "שנה טובה לך ולמשפחתך!" ש: מה אמר הרב לקהילה בראש השנה? א: "שנה טובה!" (בעברית "שנה טובה!") ש: מה אמרו הכבשים לרועה בראש השנה? א: "בעה-שנה טובה!" ש: מה אמר הרב לעדה ביום השני של ראש השנה ?א: "שנה טובה ומתוקה!" (בעברית "שנה טובה ומתוקה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום השלישי של ראש השנה? א: "שנה טובה ומסוכה!" (בעברית "שנה טובה ושנה טובה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום הרביעי של ראש השנה? א: "שנה טובה ומבורך!" (בעברית "שנה טובה ומבורכת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום החמישי של ראש השנה? א: "שנה טובה ומשמח!" (בעברית "שנה טובה ושמחה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום השישי של ראש השנה? א: "שנה טובה ומתוכה!" (בעברית "שנה טובה ומתוקה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום השביעי של ראש השנה? א: "שנה טובה ומסוכה!" (בעברית "שנה טובה ושנה טובה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום השמיני של ראש השנה? א: "שנה טובה ומבורך!" (בעברית "שנה טובה ומבורכת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום התשיעי של ראש השנה? א: "שנה טובה ומשמח!" (בעברית "שנה טובה ושמחה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום העשירי של ראש השנה? א: "שנה טובה ומתוכה!" (בעברית "שנה טובה ומתוקה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום האחד עשר של ראש השנה? א: "שנה טובה ומסוכה!" (בעברית "שנה טובה ושנה טובה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום י"ב של ראש השנה? א: "שנה טובה ומבורך!" (בעברית "שנה טובה ומבורכת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום י"ג של ראש השנה? א: "שנה טובה ומשמח!" (בעברית "שנה טובה ושמחה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום י"ד של ראש השנה? א: "שנה טובה ומתוכה!" (בעברית "שנה טובה ומתוקה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום החמישה עשר של ראש השנה? א: "שנה טובה ומסוכה!" (בעברית "שנה טובה ומאושרת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום הששה עשר של ראש השנה? א: "שנה טובה ומבורך!" (בעברית "שנה טובה ומבורכת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום שבעה עשר של ראש השנה? א: "שנה טובה ומשמח!" (בעברית "שנה טובה ושמחה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום שמונה עשר של ראש השנה? א: "שנה טובה ומתוכה!" (בעברית "שנה טובה ומתוקה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום י"ט של ראש השנה? א: "שנה טובה ומסוכה!" (בעברית "שנה טובה ומאושרת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום העשרים של ראש השנה? א: "שנה טובה ומבורך!" (בעברית "שנה טובה ומבורכת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום העשרים ואחד של ראש השנה? א: "שנה טובה ומשמח!" (בעברית "שנה טובה ושמחה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום העשרים ושניים של ראש השנה? א: "שנה טובה ומתוכה!" (בעברית "שנה טובה ומתוקה!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום העשרים ושלושה של ראש השנה? א: "שנה טובה ומסוכה!" (בעברית "שנה טובה ומאושרת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום עשרים וארבעה של ראש השנה? א: "שנה טובה ומבורך!" (בעברית "שנה טובה ומבורכת!") ש: מה אמר הרב לקהילה ביום כ"ה של ראש השנה

דילוג לתוכן